Športové podujatia na letné obdobie

Milé kolegyne, kolegovia, pozývame Vás na športové podujatia, ktoré sme pre Vás pripravili v spolupráci so športovým klubom AC UNIZA na letné obdobie.

V prílohe pripájame prehľad jednotlivých destinácií a dva letáčiky na cykloturistiku.  V prípade záujmu kontaktujte zodpovednú osobu z ÚTV, uvedenú na letáčiku.

Veríme, že Vás niektoré podujatie zaujme, a absolvujete spoločne s nami.

 

Zažite aktívnu dovolenku, na ktorú sa nezabúda!

 

ÚTV UNIZA