Letný kurz slovenského jazyka pre cudzincov/ Summer Course of Slovak Language for Foreigners

Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA otvára letný kurz slovenského jazyka pre cudzincov. Naučte sa po slovensky s UNIZA. plagát

ÚCV UNIZA is opening Summer Course of Slovak Language for Foreigners. Learn to speak Slovak with UNIZA:

  • 24.7. – 17.8.2017
  • Intensive : 3 x 3 lessons (1 lesson = 45 minutes), 9 lessons a week, in total 36 lessons
  • Classes on Monday, Wednesday and Thursday
  • Price: 7 EUR (for the course) + student’s book Krížom krážom – Slovenčina A1
  • Registration: July 7th, 2017