Výberové konanie na obsadenie troch pozícií výskumných pracovníkov v rámci projektu ERA Chair

Milí kolegovia,

dovoľujeme si vám dať do pozornosti Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie troch pozícií výskumných pracovníkov v rámci projektu ERA Chair implementovanom na Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline. 

Prihlášku a požadované dokumenty je potrebné zaslať na email: erachair@uniza.sk do 16.júla 2017 (Nedeľa)! 

Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.erachair.uniza.sk/team-2/jobs/

ERAdiate Team

UNIVERSITY OF ŽILINA

University Science Park