Zoznam členov správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline

Predseda správnej rady ŽU:
JUDr. Emil Hadbábny

Podpredseda správnej rady ŽU:
Ing. Milan Chúpek, PhD.

Členovia správnej rady ŽU:

Ing. Juraj Androvič
Ing. Jozef Antošík
Ing. Juraj Blanár
JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD.
Ing. Igor Choma
Ing. Ján Krúpa
JUDr. Eva Kyselová
Ing. Radovan Majerský, PhD.
Ing. Vladimír Slezák
Ing. Róbert Szabó, PhD.
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. - zástupca zamestnaneckej komory AS UNIZA
Ing. Viktor Šoltés – zástupca študentskej komory AS UNIZA

Tajomníčka správnej rady ŽU:

Janka Andrlová – janka.andrlova@rekt.uniza.sk , tel. 041/ 513 51 21
  1. Pozvánka na rokovanie
  2. Štatút správnej rady
  3. Záznamy zo zasadnutí
  4. Správa o činnosti za rok 2016
  5. Správa o činnosti za rok 2015
  6. Správa o činnosti za rok 2014
  7. Správa o činnosti za rok 2013
  8. Správa o činnosti za rok 2012
  9. Správa o činnosti za rok 2011