Aktuality

Spravodajca - aktuálne číslo
Pamätnica - Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013)
Propagačné video o univerzite
Fotogaléria ŽU 


UNIZA súčasťou významného projektu STENGL IT AKADEMIE 2 - nemčina pre IT

Jediný kurz nemčiny pre IT špecialistov na Slovensku pri­chádza do Žiliny! Úspešní uchádzači majú možnosť získať kurz nemčiny zadarmo. Organizátorom kurzu je IT firma stengl a. s. v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania (ÚCV) UNIZA. Záštitu nad projektom prijala ako ambasádorka Adela Vinczeová Banášová.

... viac

Národný štipendijný program - otvorenie novej výzvy na letný semester 2017/2018

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium pre študentov, doktorandov a postdoktorandov na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2017 do 16:00 hod. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk. Bližšie info na plagáte.

... viac

Kurzy ruského jazyka na UNIZA

FHV UNIZA ponúka dva 10-týždňové kurzy ruského jazyka, ktoré bude opäť viesť dr. Olena Hundarenko z KAJ FHV UNIZA. Kurzy začínajú už v utorok 12.09.2017. V prípade záujmu sa treba prihlásiť elektronickou formou najneskôr do štvrtka 07.09.2017 do 22:00. Spätná väzba vám bude zaslaná v piatok 08.09.2017. plagát


Pozvánka na Technical Computing Camp 2017

Spoločnosť HUMUSOFT pozýva na 4. ročník neformálneho letného stretnutia priaznivcov technických výpočtov a počítačových simulácií z radov pedagógov aj študentov, ktorý sa uskutoční v dňoch 07.–08.09.2017. Rezervujte si včas svoje miesta! 

... viac

Stretnutie rektorov a zástupcov SAV vo veci uvoľňovania štrukturálnych fondov

Dňa 14.08.2017 sa rektori výskumných univerzít (UK v Bratislave, STU v Bratislave, TUKE, UPJŠ v Košiciach, UVLaF v Košiciach, UNIZA v Žiline, TU vo Zvolene, SPU v Nitre), zástupcovia SAV a Klubu 500 stretli na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za spoločným účelom - rokovania o ďalšom postupe vo veci uvoľňovania štrukturálnych fondov v Operačnom programe Veda a Výskum. V snahe o urýchlenie ozdravných procesov pri využívaní štrukturálnych fondov na výskum a inovácie v SR v prospech spoločnosti a jej občanov, bolo sformulovaných niekoľko požiadaviek.

... viac

Stanovisko Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline k medializovanej téme eurofondov

Výskumné centrum ako organizačná zložka Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), sa v rámci svojich aktivít priebežne zapája do verejných národných a medzinárodných grantových výziev, z titulu čoho je aktuálne na jeho pracoviskách riešených viacero projektov grantových schém APVV, OP Výskum a inovácie, Interreg alebo rusko-slovenskej spolupráce v oblasti výskumu.

... viac

Konferencia INTSYS zameraná na inteligentné dopravné systémy

Tím ERA chair organizuje v novembri vo Fínsku konferenciu INTSYS zameranú na inteligentné dopravné systémy. Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na túto konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 29. - 30. 11. 2017 V HELSINKÁCH.

... viac

AIR TRITIA - Žilinská univerzita pomáha pri znižovaní znečistenia ovzdušia

Znečistenie ovzdušia nepozná štátne hranice. Okrem miestnych zdrojov znečisťovania na Žilinu a jej okolie nepriaznivo vplývajú aj diaľkovo prenášané imisie znečisťovateľov z priemyselných aglomerácií z Poľska (oblasť Katovíc) a Českej republiky (oblasť Ostravy). Preto opatrenia zamerané na elimináciu znečistenia ovzdušia vyžadujú spoluprácu na nadnárodnej úrovni.

... viac

Európska noc výskumníkov 2017- PRIHLASOVANIE VEDCOV A INOVÁTOROV

UNIZA pozýva všetkých vedcov, výskumníkov a inovátorov na festival vedy - Európsku noc výskumníkov 2017. Témou 11. ročníka festivalu je motto “Made by Science – Vytvorené vedou”. Našim cieľom je poukázať na fakt, že každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy bez toho, aby sme si to uvedomovali.

... viac

Úspešné ukončenie v poradí už 13. ročníka obľúbenej Žilinskej detskej univerzity 2017

Radi Vás informujeme, že Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) úspešne ukončila v poradí už 13. ročník obľúbenej Žilinskej detskej univerzity 2017, ktorú organizovala Elektrotechnická fakulta s Klubom absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty v termíne od 10.7. 2017 do 14.7.2017. Fotografie

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing


Falling Walls Lab - významné podujatie pre prezentovanie inovatívnych myšlienok

Falling Walls Lab – významné podujatie pre prezentovanie inovatívnych myšlienok, výskumných projektov, iniciatív a podnikateľských modelov v rozličných oblastiach sa uskutoční 29. septembra 2017 v Bratislave.

... viac

TESLA CLUB SLOVAKIA pozýva na prednášku v piatok 14.7.2017

TESLA CLUB SLOVAKIA pozýva na prednášku: Networking a VIP jazdy na TESLA model X už tento piatok 14.7.2017! Dozviete sa novinky zo sveta elektromobility a pozriete si najsilnejšie SUV Tesla Model X!

... viac

Výberové konanie na obsadenie troch pozícií výskumných pracovníkov v rámci projektu ERA Chair

Milí kolegovia, dovoľujeme si vám dať do pozornosti oznámenie o výberovom konaní na obsadenie troch pozícií výskumných pracovníkov v rámci projektu ERA Chair implementovanom na Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline.

... viac

Novoakreditovaný študijný program alpínska a vysokohorská ekológia

Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity otvára novoakreditovaný študijný program  alpínska a vysokohorská ekológia. Na denné magisterské štúdium v akademickom roku 2017/2018 sa môžete prihlásiť do 21.8.2017.

 

... viac

Zelená pre zelené nápady - Green Summer School

Šetriť energetickými zdrojmi či chrániť životné prostredie je výzvou pre dnešnú spoločnosť. Aktuálne môžu o zaujímavých ekologických riešeniach hovoriť start-upisti na Zelenej letnej škole (Green Summer School) a ponúknuť tak produkty a služby, ktoré sú schopné uspieť už priamo na trhu. 

... viac

Stravovacie zariadenie Nová Menza - mimo prevádzky

Z dôvodu plánovanej údržby objektov UNIZA nebude od 17.07.2017-21.07.2017 (vrátane) v prevádzke stravovacie zariadenie Nová Menza. Na základe uvedeného nebudú v prevádzke ani ostatné výdajne stravy a bufety. Zamestnancom budú podľa dochádzky v tomto období poskytnuté stravné poukážky.

 


Prichádza Žilinská detská univerzita 2017

Elektrotechnická fakulta UNIZA už od roku 2005 každoročne nadväzuje na výnimočnú aktivitu v oblasti propagácie vedy a techniky v spoločnosti medzi najmladšími žiakmi základných škôl. Výnimkou nebude ani rok 2017 a druhý júlový týždeň v termíne od 10. 7. do 14. 7. 2017 bude patriť Žilinskej detskej univerzite už po trinásty raz. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 10.7. o 8:00 h v aule PA0A1. Jednou z noviniek je Slovenskou poštou a.s. zriadená príležitostná priehradka, v ktorej je možné získať príležitostnú pečiatku.


Letný kurz slovenského jazyka pre cudzincov/ Summer Course of Slovak Language for Foreigners

Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA otvára letný kurz slovenského jazyka pre cudzincov. Naučte sa po slovensky s UNIZA. plagát

ÚCV UNIZA is opening Summer Course of Slovak Language for Foreigners. Learn to speak Slovak with UNIZA.

... viac

Intenzívny prípravný kurz na Cambridge skúšku FCE

Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA aj tento rok v lete ponúka intenzívny prípravný kurz na Cambridge skúšku FCE. Počas kurzu máte možnosť prihlásiť sa na nadväzujúcu skúšku a tak získať medzinárodne uznávaný First Certificate in English (CEFR B2). Kurz je vhodný pre študentov VŠ, ale aj pre študentov končiacich ročníkov gymnázií a SŠ. Plagát


Júlový intenzívny kurz ruského jazyka

Milí kolegovia, FHV UNIZA organizuje v dňoch 10. - 14. júla 2017 20-hodinový intenzívny kurz ruského jazyka, ktorý bude viesť dr. Olena Hundarenko. Na kurz sa prihlasujte elektronickou formou najneskôr do piatka 30. júna. Podrobnosti (úroveň, čas, miestnosť, link na prihlasovanie, atď.) nájdete v pozvánke na kurzy. Spätná väzba vám bude zaslaná najneskôr v stredu 5. júla 2017.


5. ročník UNIZAclubu

Milí kolegovia, v mesiaci august 2017 pedagógovia a študenti Katedry anglického jazyka a literatúry FHV UNIZA organizujú už  5.ročník UNIZAclubu - anglického klubu pre deti mladšieho školského veku. Bližšie informácie k prihlasovaniu a k organizácii klubu nájdete v priloženom letáku


Inteligentné dopravné systémy v magazíne VAT

Magazín VAT sa nedávno venoval aj téme inteligentných dopravných systémov. Divákom problematiku priblížila prof. Tatiana Kováčiková, PhD. Záznam relácie si môžete pozrieť na tomto odkaze http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11767/130607#608 , inteligentným dopravným systémom sa venuje približne od času 9.20. 


Vedecká cukráreň 2017 úspešne za nami

Rozvojová agentúra sa rozhodla po minuloročných pozitívnych reakciách žiakov aj pedagógov znovu zorganizovať Vedeckú cukráreň i v tomto roku a to v pondelok 26. júna 2017 o 9:30 na UNIZA v aule BG Datalan. Študenti Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline sa zúčastnili besedy o konštrukcii automobilu poháňaného solárnou energiou, zažili mobilné laboratórium fyziky a špeciálnym prekvapením pre časť študentov bola moderovaná návšteva "Krajiny vĺn" - stálej výstavy vlnových procesov v priestoroch Žilinskej univerzity. fotogaléria


Stanovisko vedenia UNIZA k aktuálnym udalostiam na FHV

Vedenie Žilinskej univerzity v Žiline je rozhodne proti spolitizovaniu a účelovým informáciám ohľadom Fakulty humanitných vied. Akékoľvek zasahovanie zo strany politických strán je neprípustné a je v rozpore s autonómiou akademickej inštitúcie. Ide o vnútornú záležitosť Fakulty humanitných vied a zodpovednosť je v zmysle zákona o vysokých školách na pleciach vedenia fakulty a reprezentácie akademickej obce fakulty. Vedenie Žilinskej univerzity v Žiline sa situáciou na Fakulte humanitných vied opakovane zaoberalo a požiadalo dekanku i senát fakulty o riešenie. Vedenie univerzity postupuje zásadne v zmysle platných právnych predpisov v Slovenskej republike a nemá právo zasahovať do vnútorných procesov na fakulte. 


Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do  1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia, a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline  poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť  v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.


Letný režim v Univerzitnej knižnici

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity oznamuje svojim používateľov, že v dňoch 03.07. – 22.09.2017 budú upravené otváracie hodiny nasledovne: pondelok – piatok vždy od 8:00 do 15:00 hodiny. Dňa 28.08.2017 bude Univerzitná knižnica zatvorená.

... viac

Informačný seminár k programu HORIZONT 2020

CETRA – Ústav dopravy Žilinskej univerzity v Žiline vás srdečne pozýva na Informačný seminár k programu HORIZONT 2020 - Novinky vo financovaní projektov, ktorý sa koná 22.06.2017 (štvrtok) 10:00 – 12:00 v miestnosti AF108 (Stavebná fakulta).

Pozvánka


Zníženie energetickej náročnosti budov Žilinskej univerzity v Žiline – celouniverzitné projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Žilinská univerzita v Žiline má schválené ďalšie dva projekty zo 6.výzvy Operačného programu kvalita životného prostredia zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2015-6), ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

... viac

Detská letná jazyková škola – posledné voľné miesta

Detská letná jazyková škola – posledné voľné miesta. Tento rok na tému detektívka v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva. Leták

... viac

Nová dimenzia cestovania - UNIZA držiteľom prestížneho grantu H2020

Žilinská univerzita v Žiline získala prestížny grant z programu Európskej komisie Horizont 2020 pre projekt “Mobility and Time Value“ (MoTiV). Tento mimoriadny úspech dosiahol tím pracovníkov projektu ERAdiate, ktorý je pilotným projektom 7. rámcového programu v rámci iniciatívy Európskej komisie ERA Chair. Tlačová správa


Žilinská univerzita a Huawei – výnimočné partnerstvo budúcnosti

Spoločnosť Huawei Technologies a Žilinská univerzita v Žiline pokračujú v rozvíjaní výnimočného partnerstva a spolupráce pri výskumnej činnosti, v rámci ktorej poskytla čínska spoločnosť Univerzitnému vedeckému parku špičkovú technológiu pre aplikovaný výskum. Tlačová správa


Športové podujatia na letné obdobie

Milé kolegyne, kolegovia, Ústav telesnej výchovy UNIZA pozýva na športové podujatia, ktoré pre vás pripravil v spolupráci so športovým klubom AC UNIZA na letné obdobie. Letné kurzy  Cykloturistika Škótsko  Cykloturistika južné Čechy

... viac

INTSYS 2017 conference – Intelligent Transport Systems: From research and development to the market uptake

A call for papers is now open for the INTSYS 2017 - Intelligent  Transport Systems: From research and development to the market uptake, which  will take place in Helsinki, Finland, on 29-30 November 2017 as a  collocated scientific event of the Smart Cities 360 summit. The  conference is co-organised by the ERAdiate project and the European   Alliance for Innovation. More information


The Voice of Research Administrators - Building a Network of Administrative Excellence – BESTPRAC

BESTPRAC je iniciatíva COST-u, ktorej cieľom je pozdvihnúť úroveň v administrácii nadnárodných výskumných projektov vytvorením siete excelentných výskumných administrátorov projektov.

... viac

Premenovanie budov a učební UNIZA

Zoznam učební UNIZA - nové názvy

... viac

Archív