Informácie pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Kontakt:

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
Žilinská univerzita v Žiline

Mgr. Lenka Kuzmová
Projektový manažér vzdelávacích programov EÚ
Kontaktná osoba programu Erasmus+ pre partnerské zahraničné inštitúcie, Národnú agentúru Erasmus+ a pracoviská UNIZA

Koordinácia Erasmus+ aktivít na celouniverzitnej úrovni:
  • Uzatváranie a aktualizácia Erasmus+ inter-inštitucionálnych zmlúv UNIZA KA103
  • Erasmus+ študijné pobyty a stáže študentov UNIZA
  • Finančný manažment prostriedkov pridelených UNIZA na Erasmus+ projekty KA103
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
e-mail: lenka.kuzmova@uniza.sk
tel.: +421 41 513 5133
mobil: +421 (0) 908 357 300